Curs Creare Site de Prezentare
Curs Realizare Magazin Online
Curs Promovare google ADS

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCI FAMILIEI I …

Caiet de sarcini Servicii de realizar şei întreţinere a platforme electronici Coe P in cadru proiectulul i POSDRU/98/6.4/S/64086 „Parteneria transnaţionat pentrl promovareu ocupăria forţei di e muncă (EMPLO-NET)" Activităţi ce vor fi efectuate de către Prestator

Sursa: http://www.mmuncii.ro/pub/img/site/files/edfa6a300f366eac678ed892bcdb0311.pdf

CAIET DE SARCINI

Toate cerinţele din prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii şi vor fi prezentate şi comentate detaliat, în oferta tehnică. Site-ul va fi înscris în cel puțin unul dintre sistemele de monitorizare a traficului (gen Google Analytics).

Sursa: http://www.mdrap.ro/userfiles/achizitii_publice/platforma_online_domeniul3/caiet_sarcini.doc

CAIETUL DE SARCINI

CAIETUL DE SARCINI Caietul de sarcini constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. OBIECTUL ACHIZIŢIEI Încheierea unui contract de servicii de realizare a unei pagini web (WEB-SITE: www.centre-tratament.ro), Cod CPV: 72413, in conditiile prevazute in prezentul caiet de

Sursa: http://aliat-ong.ro/wp-content/uploads/2015/01/caiet-de-sarcini-site-rezident.pdf

SECTIUNEA II – CAIET DE SARCINI Servicii de informare si …

SECTIUNEA II – CAIET DE SARCINI Servicii de informare si publicitate in cadrul proiectului … c. Realizare concurs promovare site d. Realizare CD-uri de prezentare e. Cercetare piata f. Campanie online g. Bannere electronice 2. Realizarea si aplicarea de insemne si panouri publicitare.

Sursa: http://www.primariacampulung.ro/fisiere/file/Kretzulescu/Caiet%20de%20sarcini.pdf

www.tuiasi.ro

Specificatii pentru servicii realizare site web — proiect SEI identitate vizuala si termene de realizare Gäzduirea site-ului web Trebuie sa fie inregistrat un nume de domeniu si sa fie identificat un furnizor pentru web hosting. Prestatorul va asigura gäzduirea site-ului web pe o perioada de 3 ani de la semnarea contractului.

Sursa: https://www.tuiasi.ro/uploads/files/Invitatie_de_participare_si_caiet_de_sarcini_Servicii_realizare_pagina_web_Proiect_SEI_-28032017.pdf