Curs Creare Site de Prezentare
Curs Realizare Magazin Online
Curs Promovare google ADS

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere are, de asemenea, reprezentanți la lectoratele române de la Pisa, Calabria, Heidelberg, Salamanca, Bruxelles, Oxford, Tel Aviv și strânse legături cu specialiștii străini în studii românești și cu asociațiile de românistică din lume.

Sursa: https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-litere/

Metodologie Admitere licenta 2015

Universitatea Na țional ă de Arte din Bucuresti este o universitate de educa ție artistic ă, … concurs de admitere pentru ramura de știin ță Arte. … la facultatea pe care dore ște s ă o urmeze. Costurile aferente dep ășirii duratei înv ățământului gratuit, prev ăzute de lege, se suport ă de c ătre studen ţi. …

Sursa: http://www.unarte.org/resdoc/UNARTE%20-%20Metodologie%20Admitere%20Licenta%202015.pdf

UVT

universitatea de vest din timisora admitere 2016 licenta Servicii IT. Intranet … Facultatea de Arte și Design. Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Facultatea de Drept. Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport.

Sursa: https://www.uvt.ro/ro/admitere/2016/licenta/

Admitere

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca organizează anual concurs de admitere la programele de studii universitare (ciclurile de studii: licență, masterat și doctorat) pe care le oferă.

Sursa: http://www.uad.ro/admitere/

Rezultate Admitere

rezultate provizorii arte – evspf rezultate provizorii arte – aam rezultate provizorii arte – aem rezultate provizorii arte – asl rezultate provizorii arte – as – actorie rezultate provizorii arte – as – coregrafie rezultate provizorii arte – im – canto rezultate provizorii specializarea pedagogia artelor plastice Și decorative – …

Sursa: http://arte.univ-ovidius.ro/admitere/rezultate-admitere