Curs Creare Site de Prezentare
Curs Realizare Magazin Online
Curs Promovare google ADS

r it-·

STRUCTURA ANUlUI UNIVERSITAR 2017/2018 Forma deinvalamant~i anuldestudii Perioada Tipuldeactivitate ~i nurnaruldesaptarnani SEMESTRU LI [L]25.09.2017 -22.12.2017 [V] PREDARE (13 saptamani) … SEMESTRUL I al anului universitar 2017/2018 este pe perioada 25.09.2017 – 25.02.2018, ?i este valabil pentru toti anii de studiu de la invatamant la …

Sursa: http://www.ac.upt.ro/uploads/structura-anului-universitar-2017-2018.pdf

404

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați Tradiție în performanță. Universitate cu „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT” acordat de A.R.A.C.I.S. în 2008 şi 2013

Sursa: http://ugal.ro/studenti/invatamant/structura-anului-universitar-studenti/structura-anului-universitar-2016-2017

UNATC NOUTATI

2. În anul universitar 2018-2019, pentru studenȚii admiȘi În sesiunea septembrie 2018, care au mai urmat un ciclu de licenȚĂ sau masterat bugetat, se aplicĂ reduceri de taxe, stabilite prin hotĂrÂrea senatului nr.41/5 septembrie 2018, conform anexei 2. 3.

Sursa: http://unatc.ro/prezentare/index.php

Universitatea Națională de Arte București

Istoric. Școala Națională de Arte Frumoase a fost înființată la 5 octombrie 1864 prin decretul dat de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, și ca urmare a demersurilor făcute de pictorii Theodor Aman și Gheorghe Tattarescu.. Școala funcționează cu secțiile pictură, sculptură, gravură, arhitectură, desen linear, estetică, istorie și perspectivă. În această perioadă, școala a …

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_Na%C8%9Bional%C4%83_de_Arte_Bucure%C8%99ti

ASE Bucuresti

Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere, anul universitar 2019-2020, la programele de studii universitare de licenta, poate fi consultata aici. Informatii complete despre Admiterea 2019 la programele de studii universitare de licenta se gasesc pe …

Sursa: https://www.ase.ro/